Bánh xe Tente - Đức
Miền Nam 0938 244 568
Miền Bắc :0903 657 468