Bánh xe tải trọng nhẹ (50 - 150 Kg)
Miền Nam 0938 244 568
Miền Bắc :0903 657 468