Bánh xe chống tĩnh điện
Miền Nam 0938 244 568
Miền Bắc :0903 657 468