Tin tức

Tính chất các loại bánh xe

Thông thường Cao su dẻo( xám) tốt hơn so với cao su cứng (đen). 2 loại Cao su này đều có thể sử dụng trong nhà và ngoài ...

Kỉ niệm 5 năm thành lập công ty tại ...

Thành lập từ năm 2007, Công ty TNHH Castor&Wheel (Việt Nam) đã trải qua không ít khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo kịp ...

Bánh xe

Xe đẩy

Xe nâng tay