11:09 - 18/09/2017

PU 4260S-A1-PC


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: PU
Tải trọng: 450 kg
Đường kính: 150 mm
Thông số bánh xe
114x100
Thông số bánh xe
129x74
Thông số bánh xe
12
Thông số bánh xe
190
Thông số bánh xe
0
Thông số bánh xe
150
Thông số bánh xe
60
Thông số bánh xe
19
Thông số bánh xe
112
Thông số bánh xe
450