10:09 - 18/09/2017

PU 4080R-A1-PC


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: PU
Tải trọng: 400 kg
Đường kính: 200 mm
Thông số bánh xe
114x100
Thông số bánh xe
71x84
Thông số bánh xe
10
Thông số bánh xe
241
Thông số bánh xe
0
Thông số bánh xe
200
Thông số bánh xe
48
Thông số bánh xe
12.7
Thông số bánh xe
115
Thông số bánh xe
400