08:10 - 10/10/2017

Prestar PM S201-C


Thông số kỹ thuật:

Loại tầng: Tầng 1
Tải trọng: 200 kg
Phanh: Có phanh