14:03 - 30/03/2016

271TPY100P01


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Rubber
Tải trọng: 85 kg
Đường kính: 100 mm
Thông số bánh xe
92x65
Thông số bánh xe
73x45
Thông số bánh xe
8.3
Thông số bánh xe
133
Thông số bánh xe
0
Thông số bánh xe
100
Thông số bánh xe
32
Thông số bánh xe
10.1
Thông số bánh xe
40
Thông số bánh xe
85