17:12 - 15/12/2014

PU 661PUZ150J01


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: PU
Tải trọng: 400 Kg
Đường kính: 150 mm
Thông số bánh xe
120x120
Thông số bánh xe
90x90
Thông số bánh xe
11
Thông số bánh xe
177
Thông số bánh xe
0
Thông số bánh xe
150
Thông số bánh xe
38
Thông số bánh xe
20
Thông số bánh xe
55
Thông số bánh xe
400