10:10 - 27/10/2016

Nylon GXT-150-BSF-MCD


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nylon
Tải trọng: 2200
Đường kính: 150 mm
Thông số bánh xe
175x140
Thông số bánh xe
148x111
Thông số bánh xe
14
Thông số bánh xe
200
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
150
Thông số bánh xe
70
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
2200