09:06 - 11/06/2016

Nylon GLH-75-ASF-NYD


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nylon
Tải trọng: 700 kg
Đường kính: 75 mm
Thông số bánh xe
90x90
Thông số bánh xe
70x70
Thông số bánh xe
9
Thông số bánh xe
107
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
75
Thông số bánh xe
58
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
700