16:07 - 10/07/2017

Nylon GF-200 ASF-MCD


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nylon
Tải trọng: 1100 kg
Đường kính: 200 mm
Thông số bánh xe
159 x 114 
Thông số bánh xe
134 x 86
Thông số bánh xe
13
Thông số bánh xe
257
Thông số bánh xe
0
Thông số bánh xe
200
Thông số bánh xe
57
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
1100