09:03 - 20/03/2017

Nylon GD-100F


Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nylon
Tải trọng: 800 kg
Đường kính: 75 mm
Thông số bánh xe
98x95
Thông số bánh xe
70x67
Thông số bánh xe
11
Thông số bánh xe
120
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
75
Thông số bánh xe
30
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
x
Thông số bánh xe
800