Customer Reviews

Castor & wheel (Vietnam) wishes to receive comments reflect the quality of your products and services when shopping in our company. In order to improve quality and better service. Please leave contact information (Name, phone number, email, date of purchase ..) in order to reflect the content we moved to the appropriate department for your settlement.

In case you do not provide complete information we can not transfer the information to the appropriate department for resolution.

Sincerely thank you!

Ms Ánh
Sản phẩm của bạn chất lượng rất tốt, chúng tôi rất hài lòng về sản phẩm cũng như dịch vụ của bạn. Thanks!
Mr Lee
Tôi cảm ơn các bạn bên công ty Castor&Wheel Việt Nam đã tận nơi khảo sát tư vấn cho tôi lựa chọn sản phẩm phù hợp, khách hàng của tôi đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm bên bạn. Cảm ơn công ty CW giúp tôi hoàn thành hợp đồng với chất lượng rất tuyệt, nâng cao uy tín của chúng tôi. Thsnk CW!